Kuna erinevate ehitus- ja maaparandustööde käigus on tekkinud vajadus lammutada ka vanu hooneid, on meil vastav oskus, töövahendid ja tööjõud ettevõttes olemas. Tegeleme betoon ja puitehitiste lammutamisega.