Ostame raieküpse metsa raieõigust üle Eesti. Meil on olemas oma valdkonda tundev tööjõud, harvesterid metsa raiumiseks ja vajalik tehnika metsa väljaveoks. Korraldame metsa hindamise, vajadusel aitame ka metsamajandamise kava ning metsateatise taotlemisel. Meie eesmärgiks on säilitada metsas normaalne elukeskkond ka pärast raiet, raiume vastutustundlikult ja arvestame metsakinnistu omaniku soovidega. Soovi korral pakume ka raiejärgset metsahoolduse teenust.

Kui müüd metsa raieõigust, pea meeles:

- Metsa raieõiguse müük ei ole notariaalne tehing, tehingu sõlmimiseks on vajalik isikut tõendav dokument (pass, id-kaart) ja volikiri, juhul kui müüja ise ei viibi tehingu sõlmimise juures

- Metsa raieõiguse müügiks on vajalik kehtiv metsamajandamiskava ja metsateatis

- Metsa hinna kujundab kinnistu asukoht ja juurdepääs sellele, kinnistul kasvav puuliik ja metsa küpsusvanus. Samuti boniteediklass, mis iseloomustab kasvukoha sobivust antud puuliigi kasvamiseks

- Raieõiguse müügiks on mõistlik võtta pakkumised u kolmelt raieõiguse ostjalt, et välja selgitada tehingu hinnaklass, uuri ka seda, millisesse seisukorda jääb metsakinnistu pärast raiet