Head metsateed annavad võimaluse metsa korralikult hooldada ja majandada, teede abil on mugav korraldada nii metsa väljavedu, kui tagada ligipääs metsaraie- ja hooldustehnikale. Meil on pikaajaline kogemus metsateede ehitamisel just riigimetsadesse, kus on tee täiendavaks funktsiooniks tagada ka inimeste metsapääs. Metsateedel on oluline funktsioon veel metsa tuleohutuse tagamisel. Meil on metsateede ehitamisel kogemusi nii erinevate teekattematerjalide kui ka geotekstiilide paigaldamisel.

Eraomanikel on metsateede ehituseks võimalik saada erinevaid toetusi.

Hetkel käimasolevate toetuste taotlemise võimalustega saab tutvuda PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/metsandus/