Rajame metsakinnistutele kuivenduskraavie ja truupe, tegevuse eesmärgiks on võimaldada metsal kasvada kvaliteetseks ja likviidseks. Liialt niiskes metsas aeglustub kasvuprotsess ja puud võivad surra enne raieküpseks saamist. Metsa rajatud kuivendussüsteemid võimaldavad kinnistut hiljem nõuetekohaselt hooldada.

Meil on olemas maaparandustööde jaoks vajalikud tegevusload ja oskused ning tehnika.