Teostame metsakinnistute hooldust vastavalt metsamajandamiskavale. Hooldustööd tähendavad metsaomanikule algselt tihti vaid kulusid või kulude ja tuludega nulli tulekut. See vaev tasub end ära alles kümnete aastate pärast, sest hooldatud noorel metsal on tunduvalt suurem potentsiaal tulevikus hinnaliseks metsamaaks kujuneda. Metsa hooldamist on alati tark pikalt ette planeerida, kuna liiga hiline ja intensiivne hooldusraie vähendab oluliselt metsa väärtust tulevikus.

Meie pakutav metsa hooldusteenus sobib hästi nii eraisikutele kui firmadele, sõltumata metsakinnistu suurusest. Meil on olemas kõik metsa hooldamiseks vaja minev tehnika alates võsagiljotiinist kuni valõikuriteni ja mootorsaagidega saemeesteni välja.

Teenused:

Võsalõikus giljotiiniga – võsagiljotiin võimaldab kiiresti, suurtes kogustes  ja ümbritsevat keskkonda vähe kahjustades eemaldada võsa nii metsast, põllult kui tee- ja kraavipervedelt. Lõigatud puitmaterjal leiab tihti kasutust küttepuu või hakkpuiduna.

Valgustusraie – nimetatakse ka noorendike hoolduseks. Eesmärgiks on kujundada metsa liigilist koosseisu ja anda puidule paremad kasvutingimused, parandades valgus- ja toitetingimusi.

Harvendusraie – eesmärgiks on kujundada metsa liigiline koosseis, tõstmaks alles jääva puidu väärtust läbi paremate kasvutingimuste loomise

Sanitaarraie – eesmärgiks on eemaldada metsast haiged ja kahjustatud puud, et need ei takistaks ülejäänud puude kasvamist

Laasimistööd – kasvava metsa laasimine on eelkõige mõistlik juhul, kui kasvaval puitmaterjalil on piisavalt kvaliteedi- ja väärtuspotentsiaali. Läbi laasimise suureneb oksavaba puidu osakaal metsas