Pakume metsa ülestöötamise täisteenust, meie masinapargis on olemas nii harvesterid metsaraieks kui ka vajalik väljaveotehnika ning kogenud töötajad. Lisateenustena organiseerime metsamaterjali transpordi kokkuostukohta, puidu hakkimist ja teisi metsaraiega seotud teenuseid. Samuti aitame vajadusel raiega seotud asjaajamisel, metsakavade koostamisel, metsa hindamisel ja metsateatise hankimisel, soovi korral viime Sind kokku õiglast hinda pakkuvate metsamaterjali kokkuostjatega.

Teeme oma tööd vastutustundlikult, et metsa normaalne elutsükkel säiliks ka järeltulevatele põlvedele, küsi meilt pakkumist ka raie-eelsele ja -järgsele hooldusteenusele!

Mida metsa raiumisel silmas pidada?

-    Metsa raiumiseks peab olema metsakinnistul kehtiv metsamajandamiskava ja metsateatis

-    Kaalu ja konsulteeri spetsialistiga, kas on mõistlikum organiseerida metsaraie ja metsamaterjali realiseerimine ise või müüa hoopiski raieõigus valdkonnale spetsialiseerunud ettevõttele

-    Küsi pakkumisi raieks mitmelt ettevõttelt, et selgitada välja teenuse keskmine hinnatase, ära unusta kontrollida, mida täpsemalt teenus sisaldab ja veendu, et sinu maatükki kahjustatakse võimalikult vähe

-    Kui metsamaterjal on juba välja veetud ja ladustatud, ära unusta, et Eestis tegutseb endiselt ka inimesi, kelle väärtushinnangud erinevad ühiskonnas tavaks olevatest normidest. Jälgi, et Su vara oleks kurikaelte eest kaitsud!

-    Varu metsamaterjali müümiseks aega ja tutvu loogikaga, mille järgi kokkuostja metsamaterjali mahtu mõõdab. Erinevatel kokkuostjatel on selleks erinev metoodika. Metsamaterjali müük võib olla aeganõudev protsess.

Tehnika:

Harvester- John Deere 1070D 2005.a.

Harvester -PONSSE ERGO 2010.a.

Forwarder VALMET 840.2 2005.a.

Forwarder PONSSE ELK 2009.a.

Väljavedaja- ZETOR FORTERRA -FARMA 2011.a.