Rajame erineva otstarbega kruusakattega teid ja platse ning tegeleme nende hooldamisega. Eriti suured kogemused on meil metsateede rajamisel ja hooldamisel. Oleme ehitanud palju teid RMK tellimusel, nende teede eesmärgiks on tagada korrektne metsa hooldus ja majandamine, samuti tuleohutus. Lisaks ka inimeste pääs metsa. See omakorda tähendab, et teel peab saama liikuda erineva, ka raskemat sorti tehnikaga.

Lisaks teede rajamisele tegeleme ka teede hoolduse ja lumetõrjega.

Meil on kogemused erinevate geotekstiilide paigaldamisel, samuti teetruupide ja monteeritavate sildade ehitamisel.