Alates ettevõtte loomisest 2004. aastal oleme pidevalt pakutavate teenuste valikut laiendanud, tänaseks oleme arvestatavad tegijad nii metsanduses kui maaparanduses, vaata täpsemalt, milliseid teenuseid me pakume!

Peamised tegevusalad:

 • Metsamaterjali ülestöötamine
 • Raieõiguste ostmine
 • Maaparandustööd
 • Suuremahulised pinnasetööd
 • Tiikide rajamine
 • Tiikide ja järvede puhastamine
 • Metsa freesimine
 • Põlumaade taastamine
 • Kändude freesimine
 • Teede ja platside ehitus
 • Kruusa, liiva kaevandamine ja müük
 • Hoonete lammutus
 • Kaevetööd
 • Võsalõikus giljotiiniga
 • Veoteenus
 • Kaablikündmine
 • Võsafreesimine

Lisateenused:

 • Ohtlike puude eemaldus
 • Niitmistööd
 • Haljasalade rajamine
 • Haljasalade hooldus
 • Metsahooldus
 • Lumetõrje
 • Kändude freesimine
 • Metsa hindamine
 • Võsalõikus